De Clockeslach
Zelfstandig op weg naar talent. Elk kind telt!
Recente Tweets

Bij de samenstelling van de ouderraad wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling over het dorp en de schoolgaande kinderen. De ouderraad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren van activiteiten, zoals de feestelijke ouderavond, het Sinterklaasfeest, de kerstviering en het promoten van de school. Ze is vooral gericht op activiteiten.

Daarnaast heeft de ouderraad een adviserende functie in de richting van de medezeggenschapsraad. Tijdens de zakelijke ouderavond vinden de reguliere verkiezingen plaats. Hierover zult u vooraf geïnformeerd worden via een aparte uitnodiging. Verderop in de schoolgids treft u de (huidige) samenstelling, met de daarbij behorende taakverdeling, van de ouderraad aan.

NAAM                                                                                                              

mevr. L. te Velde, voorzitter

mevr. J. Eelsing, penningmeester

Vacant , secretaris

mevr. M. Trinks, lid

mevr. W. Hidding, lid

dhr. H.J. Meendering, lid

dhr. Baron J. Wolbers, lid

mevr. W. van Kalmthout, lid

mevr. K. Boetes, lid