De Klimop
BSO
Recente Tweets


Kinderdagopvang  en Naschoolse Opvang (VSO, NSO en vakantieopvang)

Stichting Rzijn biedt Kinderdagopvang aan kinderen van 0-4 jaar en Buitenschoolse Opvang aan kinderen in de leeftijd van  4 tot 13 jaar. Tijdens de opvang maken we naast ons eigen lokaal, waar mogelijk , ook  gebruik van de gezamenlijke speelruimtes van de scholen, binnen en buiten.

Stichting Rzijn stelt zich ten doel tijdens de opvang verantwoorde zorg te bieden en bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en ontplooiing van uw kind. Veiligheid, vertrouwen en geborgenheid zijn de uitgangspunten binnen onze opvang.

Bij onze stichting staat het kind centraal! We gaan uit van het unieke in ieder kind. Elk kind heeft er namelijk recht op om te worden geaccepteerd zoals het is en daarom nemen we ieder kind serieus. Het verdient respect en mag rekenen op begrip en verdraagzaamheid. En natuurlijk gaat het er binnen de opvang ook om dat de kinderen een leuke tijd hebben; zich kunnen uitleven, lekker mogen spelen en een fijn aanbod aan activiteiten ontvangen dat hen stimuleert en uitdaagt. We ondersteunen hen in hun groei zodat de kinderen kunnen uitgroeien tot eerlijke sociale mensen die zich goed kunnen handhaven in de maatschappij.

Stichting Rzijn biedt voorschoolse opvang van 7.00 uur tot 8.30 uur,

naschoolse opvang na schooltijd van 11.30 uur tot 18.00 uur tijdens schoolweken en vakantie opvang gedurende een hele of een halve dag, tijdens de schoolvakanties, schoolvrije dagen en margedagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Daarnaast bieden we, tegen een meerprijs, verruimde openingstijden van 6:30 uur tot 7:00 uur en 18.00 uur tot 18.30 uur op aanvraag. Bij voldoende vraag zullen we ons aanbod uitbreiden.

Inschrijfformulier Kinderdagopvang en Naschoolse opvang via www.rzijn.nu of informatie via a.elzen@rzijn.nu

Klik hier voor het inschrijfformulier.