De Klimop
Documenten
Recente Tweets


Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs?  En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen.  Klik hier voor meer informatie van het studiehuis Groningen!

 

Het schoolplan en het inspectierapport zijn ter inzage op school aanwezig.

Download hier het inschrijfformulier van OBS De Klimop.

Download hier het huishoudelijk reglement van de MR

Download hier het jaarverslag van de MR.

Download hier de schoolgids van 2017-2018

Download hier het schoolondersteuningsprofiel.

Klik hier voor het jaarplan van 2016-2017

Klik hier voor het jaarplan van 2017-2018

Klik hier voor de informatie jaargids 2017-2018

Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017

Download hier het schoolplan 2015-2019

Download hier de folder over het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.