De Klimop
Externe instanties
Recente Tweets


Externe contacten

De school maakt gebruik van ondersteuning van diverse instanties en personen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

U klikt vanzelf door naar de website van de instantie en/of persoon

 

Cedin ondersteunt onze school bij onderwijskundig beleid en helpt ons met pedagogisch didactische onderzoeken. Klik voor algemene informatie hier.

 

Compaen ondersteunt onze school bij het versterken van het leesonderwijs. Klik hier voor meer informatie.

 

Logopedie houdt meer in dan alleen maar spraakles. Bij logopedie gaat het om mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Aan onze school is verbonden: Mirjam Veenstra

Orthopedagoog

Aan onze school is dit schooljaar mevrouw Sietske Bosman van CEDIN verbonden Voor meer informatie klik hier.

 

Geestelijk vormend onderwijs; Juf Rina Oosting. Voor meer informatie klik hier.

 

GGD Verpleegkundige mevrouw Marcella Mos Voor meer informatie klik hier.

 

Centrum voor jeugd en gezin Groningen: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op diverse manieren te bereiken:      

telefoonnummer: 0599 – 32 01 21
      
email
info@cjgv.nl -      
website klik hier
       
via de inloopspreekuren op de locaties: kindercentrum MFA “’t Aambeeld” aan de Smederij 12 te Vlagtwedde.

 

Bibliotheek in gemeente Vlagtwedde Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor informatie van de Biebbus.

 

Heutink ICT De schoolnetwerken zijn door Heutink ICT ingericht en aangelegd en worden door hen beheerd. De schoolnetwerken zijn door Heutink ICT voorzien van actuele besturingssystemen. Daarnaast installeert, configureert en beheert Heutink ICT onderwijssoftware voor scholen en adviseert scholen bij de aanschaf en het gebruik er van. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Vertrouwenspersoon onderwijs voor personeel: mevrouw Gineke Lucas, g.lucas@gimd.nl,                   telefoonnummer: 06-10719978

 

Meer informatie klik hier.


 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (voor ouders en kinderen) Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900– 1113111 (lokaal tarief) Bereikbaar tijdens kantooruren Klik hier voor meer informatie


 

 

Orthopedagoog: mevrouw Sietske Bosman van CEDIN

Voor meer informatie klik hier.

Of hier.

 

GVO: Geestelijk vormend onderwijs; Juf Rina Oosting

Voor meer informatie klik hier.

 

GGD Verpleegkundige: mevrouw Marcella Mos

Voor meer informatie klik hier.

 

Centrum voor jeugd en gezin Groningen: de heer Roel Koning

Voor meer informatie klik hier.

 

Bureau Jeugdzorg:

Voor meer informatie klik hier.