De Klimop
Vakleerkrachten
Recente Tweets


Vakleerkracht bewegingsonderwijs:  Tom Stelpstra (woensdag) – Ernst Bouwman (donderdag ochtend)

Motorisch Remedial Teacher: Titia Deuling  (maandag middag)

Docent GVO : Rina Oosting (woensdag ochtend) 

Logopedie : Mirjam Veenstra (maandag ochtend)