De Klimop
Visie en Beleid
Recente Tweets


Visie van De Klimop:

  • Creëren we eigenaarschap bij leerlingen door het bieden van:

-          discipline
-          zelf plannen
-          eigen verantwoordelijkheid
-          kind gesprekken
-          samenwerken

  • Geven we efficiënte instructie volgens het IGDI model door het bieden van:

-          homogene instructiegroepen
-          bedienen van intensief – basis en plus leerlingen

  • Optimaliseren wij de samenwerking met ouders door het bieden van:

-          actieve medezeggenschapsraad
-          actieve ouderraad
-          ouderpanel
-          facebook – twitter – e-mail

  • Maken we gebruik van elkaars sterke kanten door:

-          leerkrachten in hun kracht te zetten
-          leerlingen te zien als partners
-          elkaars talenten te zien en te benutten

Door onze manier van werken leren onze leerlingen zelfredzaamheid. Leerlingen leren wie ze zijn en krijgen daarbij inzicht in hun kwaliteiten.

Leerlingen halen hogere resultaten door:

-          doelen die specifiek worden afgestemd op de groep;
-          bediening in de homogene instructiegroepen waarin leerlingen ingedeeld worden op niveau;
-          bewustwording van de te bereiken doelen;
-          samenwerkend vermogen door bieden van 21st skills

Leerlingen op de klimop zijn uitgerust met de skills om:

-          te plannen
-          door te zetten
-          inzicht te verkrijgen
-          om te gaan met vrijheid
-
          te werken in een betekenisvolle omgeving
-
          coöperatief te werken
-          zelfstandig te verwerken
-          eigenaar te zijn van hun eigen leerproces
-          te reflecteren op werk, maar ook op de omgeving en eigen gedrag
-          verschillende werkvormen toe te passen voor verwerking
-          met een onderzoekende houding de wereld in te gaan
-          op zichzelf te vertrouwen

Leerkrachten op de Klimop zijn uitgerust met de skills om:

-          te werken als coach
-          leerlingen te prikkelen om grenzen over te gaan
-
          kindgesprekken te voeren
-          leerlingen verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces
-          kwalitatief goede instructies te geven
-          met een onderzoekende houding elke dag opnieuw de school binnen te stappen
-          goed te kunnen analyseren
-          leerlingen goed in beeld te hebben door middel van kind in beeld documenten
-          gedrag te reguleren
-          te kijken naar datgene wat ze daadwerkelijk zien zonder verdere invulling

 

Missie van De Klimop:

Op de Klimop:

  • Zorgen we er voor dat álle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen;
  • Streven we daarbij naar de hoogst mogelijke resultaten, handelingsgericht werken naar hoge opbrengsten;
  • Bieden we een omgeving waar iedereen (leerlingen, personeel en ouders) zich veilig en geborgen voelt;
  • Hebben we oog voor leerlingen die specifieke zorg nodig hebben;
  • Werken we vanuit een professionele houding;
  • Betrachten we openheid en helderheid in onze communicatie naar ouders. 

 

Samengevat in ons motto:

OBS De Klimop

Samen op weg naar het allerbeste

 

De school

OBS De Klimop is landelijk gelegen, direct achter de lintbebouwing van Ter Apelkanaal, langs het vaarwater “Het Stadskanaal”. Hierdoor is de ligging bijzonder rustig.

De school is gebouwd in 1980 en in schooljaar 2006-2007 volledig gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe onderwijs eisen. De school beschikt over vijf leslokalen waaronder een zeer ruim lokaal voor groep 1 en 2, daarnaast zitten de peuters bij ons in de school op de dinsdag- en donderdagochtend.

De groepen van de basisschool zijn voorzien van digitale schoolborden, daarnaast hangt er een digitaal schoolbord in de hal voor algemeen gebruik.

Er is verder een IB-ruimte, een bibliotheek en een directiekamer.

De school beschikt over een groot aantal PC’s

Naast de school bevindt zich de gymzaal. Op het sportveld, achter de school gelegen, kunnen de leerlingen bij goed weer spelen en (voet)ballen.

Rond de school is een ontdekpad aangelegd. Dit pad is mede door de leerlingen aangelegd en onderhouden. Naast de school staat een buitenlokaal. Dit lokaal wordt gebruikt voor buitenlessen, denk aan voorlezen, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld dramalessen.

In 2012-2014 is het schoolplein grondig vernieuwd en aangepakt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ouders en buurtgenoten. De school beschikt nu over een parkachtig plein met voldoende speel en ontdekgelegenheden voor kinderen. Zo is er een speelbos, een konijnenhok, diverse speeltoestellen, het eerder genoemde ontdekpad en kleine groentetuintjes (vierkante meter tuintjes).

De leerlingen kunnen  in de winter gebruik maken van de ijsbaan direct naast de school