De Klimop
Welkom
Recente Tweets


Welkom op de schoolpagina van OBS De Klimop

We hopen met deze site een klein kijkje in de keuken van het basisonderwijs in Ter Apelkanaal te kunnen geven.

Openbaar onderwijs, U bent welkom!

Onze school

OBS De Klimop biedt...

Onderwijs dat uitdagend en ontdekkend is, waarbij het schoolteam wil aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Zowel binnen de leerinhouden als binnen de didactische werkwijzen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen. De leerstof biedt naast de basisleerstof tevens mogelijkheden voor differentiatie. We geven ook onderwijs buiten de muren van de school. We gaan op pad rondom de school, in de buurt en bij bedrijven en instellingen. Ons onderwijs is meer dan alleen het volgen van een methode. We doen dit niet alleen; ouders en (zorg)instellingen zijn van essentieel belang voor het slagen van ons onderwijs.

Zelfstandig werken en zelfstandig leren vinden wij een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen, het kunnen opkomen voor jezelf, íemand zijn en de wereld om ons heen ontdekken, tot slot draagt ons onderwijs ook bij aan succeservaringen in het vervolgonderwijs.

Samen op weg naar het allerbeste!