De Klimop
Werken vanuit 'Gewoonten'
Recente Tweets


Werken met sociale vaardigheden op school:

 

4 unieke voordelen


1. HET WERKT VAN BINNEN NAAR BUITEN

Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden en jouw doelgerichtheid en dan pas kijken naar de ander en jouw relaties met anderen.

2. GEEN LESBOEK MAAR VOORBEELDGEDRAG

Het zijn de leerkrachten die de 7 gewoonten tot leven brengen. “Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Leerkrachten doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

3. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE, COMPACTE TAAL

Als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. 

4. EEN PROCES BINNEN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG

De praktijk van alledag laat leerlingen maximaal oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor de 7 gewoonten wordt bovendien verbonden aan de andere onderwijsdoelen binnen de school.

En dat werkt!


 

 


 

 

.