Interschool
Documenten
Recente Tweets

Het schooljaarverslag, het schoolplan en het inspectierapport zijn allen ter inzage op school aanwezig.

  • Download hier de schoolgids voor 2018-2019
  • Download hier het beredeneerd aanbod POL 2017
  • Download hier het schoolplan voor 2015-2019
  • Download hier de folder over het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.