Interschool
Geschiedenis
Recente Tweets


Het eerste asielzoekersonderwijs aan leerlingen afkomstig van het COA in Ter Apel werd in 1998 gegeven in buurthuis het “Streekje” in Ter Apel. Deze locatie werd al snel te klein voor het aantal leerlingen dat toestroomde, zodat de school moest verhuizen. Er werd gekozen voor een kantorencomplex in Musselkanaal, waar altijd volwassenenonderwijs was gegeven. De leerlingen werden met de bus gebracht en gehaald. De asielzoekersschool viel in die periode nog niet onder de gemeente, maar onder het COA. Werknemers waren in dienst van het COA via uitzendbureau Start. Dit was een echte pioniersperiode. Niets lag vast, alles werd voor het eerst gedaan, alles kon en alles mocht, inspectie speelde nog geen rol. De lessen werden door de leerkrachten zelf ontwikkeld, onder andere door middel van bestaande methoden.

In 1999 ging de school vallen onder de gemeente Vlagtwedde. Het voormalig schoolgebouw in Barnflair werd verbouwd en gemoderniseerd. Tot de verbouwing klaar was, kregen de leerlingen les in een oud, tochtig, klein noodgebouwtje op het COA-terrein. Er werd in deze tijd het zogenaamde “vertrekonderwijs” gegeven. In die tijd was men van mening dat de doelgroep die moest vertrekken uit Nederland (uitgeprocedeerde asielzoekers), op geen enkele wijze mocht integreren in de westerse, Nederlandse samenleving. Dit zorgde voor bizarre situaties: er mochten geen lampions geknutseld worden voor Sint Maarten, er mocht geen Sinterklaas of Kerst gevierd worden en er mocht geen Nederlandse les worden gegeven. 
Toen de vluchtelingenstroom uit Kosovo op gang kwam (rond 2000), had het COA het gebouw nodig als noodvoorziening en moest het team hals-over-kop verhuizen naar Barnflair. In verband met de verbouwing die nog niet voltooid was, is er toen noodgedwongen les gegeven in de gangen, in een magazijn en in het speellokaal. In deze tijd kreeg de school de naam “Pinocchio”. Pinocchio vanwege de OC in de naam: het COA was in die tijd een opvangcentrum.

Na 2000 veranderde de populatie op het centrum van asielzoekers die Nederland weer moesten verlaten, naar asielzoekers die mochten inburgeren in de Nederlandse samenleving. ”Pinocchio” had toen enorm grote leerlingenaantallen en was zelfs een tijd de grootste school van de gemeente, dit duurde voort tot 2005. Toen veranderde de populatie van het COA Ter Apel opnieuw. Op een gegeven moment was er sprake van een sluiting van het COA en daarmee dus ook de school. Door onderhandelingen tussen het COA en de gemeente is dit afgewend en kreeg de school een doorstart. De school moest opnieuw verhuizen van de locatie op Barnflair naar een noodgebouw op het COA-terrein. COA Ter Apel werd een vertrekcentrum (VC) en Pinocchio werd een “vertrekcentrumschool”. 
De leerlingen kregen, net als in het prille begin, weer “vertrekonderwijs” tot begin 2007. Destijds werd er door het kabinet besloten dat er een generaal pardon zou komen voor alle asielzoekers die langer dan zes jaar in Nederland verbleven. Het hele onderwijs op Pinocchio moest vervolgens op “zijn kop”. De leerlingen, langer dan zes jaar in Nederland, moesten in sneltreinvaart worden klaargestoomd voor het Nederlandse onderwijs. Er werden werkdagen gemaakt van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ‘s avonds. De betrokkenheid van de ouders was enorm, er werd voor de leerkrachten zelfs eten op school gebracht. In die tijd had Pinocchio een schoolkorfbalteam dat op landelijk niveau wedstrijden speelde, en meedeed aan de Nederlandse kampioenschappen.

In 2006 kreeg Pinocchio sinds lange tijd weer bezoek van de inspecteur van onderwijs. Het team werd “met de hakken over de sloot” voldoende bevonden. Toen de inspecteur in 2009 opnieuw de school bezocht, werd het onderwijs op Pinocchio als onvoldoende beschouwd. De zorg en de administratie waren onvoldoende.

In 2009 werd het oude noodgebouw, waarin les werd gegeven afgekeurd en moest de school weer verhuizen. We gingen terug naar de locatie Barnflair. De kinderen werden dagelijks met bussen gebracht en gehaald en we draaiden een continurooster. In dit jaar werd er enorm hard gewerkt om de kwaliteit weer op voldoende niveau te krijgen.

In september 2009 werd door het COA plotseling een afdeling Oriëntatie en Inburgering (hierna O&I) gecreëerd. De mensen in deze vorm van opvang waren pas in Nederland en konden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland. Hierdoor moest Pinocchio ineens aan twee tegengestelde doelgroepen lesgeven: vertrekonderwijs voor leerlingen die op het vertrekcentrum woonden en inburgeringsonderwijs voor leerlingen uit de afdeling O&I.

In 2010 werd er op het COA-terrein een nieuw semi-permanent schoolgebouw neergezet. Nadat de school verhuisd was, werd besloten dat het tijd werd voor een nieuwe naam: Interschool, basisschool voor anderstaligen. 
Het COA in Ter Apel heeft namelijk al jaren een nare bijklank omdat er altijd een locatie aanwezig is waar mensen wonen die Nederland moeten verlaten, het zogenaamde vertrekcentrum (tegenwoordig wordt dit de vrijheidsbeperkende locatie genoemd). “Pinocchio” werd geassocieerd met het vertrekcentrum en slecht onderwijs. Het team had een enorme kwaliteitsinhaalslag gemaakt en was op weg om zelfs goed onderwijs te geven. 
Een nieuw schoolgebouw, gekoppeld aan goed onderwijs was voldoende reden voor het bestuur om een nieuwe naam aan de school te geven. De naam  veranderde in december 2010 van “Pinocchio” in Interschool, basisschool voor anderstaligen.  Interschool staat voor een school die onderwijs verzorgt aan kinderen met allerlei nationaliteiten, "inter" staat dan voor internationaal. Interschool staat ook voor een school die fungeert als tussenstation voor de stap naar het volgen van onderwijs op een andere school eventueel in een ander land, "inter" staat dan voor tussen.

In 2011 werd Interschool met een dikke voldoende beloond door de inspectie.

In het schooljaar 2016-2017 was het weer tijd voor een verhuizing. Het semi-permanente gebouw begon zijn semi-permanent karakter ook zo langzamerhand te vertonen: hier en daar een spleet, hier en daar liet een plaat van de buitenmuur los. 

In 2015-2016 startte het COA met de bouw van het Masterplan Ter Apel, na een jarenlange voorbereiding. In het Masterplan was ook een permanent schoolgebouw voor Interschool opgenomen.  In januari 2016 was het zover: Interschool kon verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw.

Vanaf de zomervakantie 2010 heeft basisschool Interschool de volgende onderwijsarrangementen:

Arrangement regulier onderwijs
In de reguliere klassen worden de leerlingen geplaatst die de Nederlandse taal (redelijk) beheersen. De kinderen in deze klassen werken in reguliere methodes en krijgen een onderwijsaanbod volgens de gestelde kerndoelen vanuit het ministerie van het onderwijs in Nederland. Het gaat in dit arrangement voornamelijk om kinderen uit de VBL.
Arrangement taalklassen NT2
In de taalklassen NT2 krijgen kinderen onderwijs die de Nederlandse taal nog niet beheersen. In deze klassen is het voornaamste doel om een kind in één tot anderhalf jaar het Nederlands te leren om het vervolgens door te laten stromen naar een reguliere groep. 
Arrangement eerste opvangonderwijs (POL-klas)
In de POL-klassen zitten kinderen die de Nederlandse taal helemaal niet beheersen. Deze kinderen zijn net in Nederland aangekomen. In deze klassen is gewenning het voornaamste doel en daarnaast het redzaam worden in de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving.