Interschool
OR
Recente Tweets


 

Het schoolteam bekijkt ieder schooljaar de mogelijkheden om werkgroepen met ouders in te zetten die activiteiten binnen de school mee organiseren. Op deze manier hoopt het schoolteam ouders meer te betrekken bij schoolse activiteiten. Het schoolteam denkt dan, in eerste instantie aan het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de Paasbrunch. Dit is in plaats van de ouderraad, die vanwege het structurele karakter moeilijker is te organiseren.