Interschool
Ouderbijdrage
Recente Tweets

 

Er is geen schoolfonds voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum van Ter Apel. De school ontvangt voor deze leerlingen een vergoeding van het COA. Overige leerlingen betalen op vrijwillige basis € 15, - schoolfonds per schooljaar en een bijdrage voor het Sinterklaasfeest en de schoolreis. Het bedrag van € 15,- kan voor 1 oktober overgemaakt worden op rekeningnummer NL76RABO0343533693 ten name van Interschool. Ook is het mogelijk om contant te betalen bij de directeur van de school. Voor het Sinterklaasfeest en de schoolreis ontvangen ouders een aparte nota.