Interschool
Schoolregels
Recente Tweets
Op Interschool zijn de schoolregels gevisualiseerd door middel van pictogrammen. Onze schoolregels hangen overal in de school aan de muur in de gang. Zie hieronder.
       
       
       
Pestpreventie met PBS      
Op Interschool wordt veel aandacht besteed aan pestpreventie door middel van PBS (Positive Behavior Support). Leerkrachten leren leerlingen vaardigheden, waarin een basis wordt gelegd voor een schoolklimaat waarin de leerlingen zich veilig voelen en waar pesten geen kans krijgt.
       
Stop-loop-praat      
Via de strategie: “stop – loop – praat”, weet een leerling wat hij moet doen om het pesten te voorkomen. Door pestpreventie met PBS in te zetten, leert iedereen op school de driestappenreactie op pestgedrag, waardoor pestgedrag niet wordt versterkt, maar van zelf zal uitdoven. Daarnaast zullen leerlingen beloond worden voor het juist reageren op pestgedrag en voor het ingrijpen bij medeleerlingen die gepest worden. De leerlingen kunnen door het juist reageren en ingrijpen bijvoorbeeld “held van de week” worden.
       
De drie onderstaande pictogrammen zijn overal in het gebouw te zien en dienen als visuele ondersteuning.  
       
       
Discriminatie      
Met het onderstaande pictogram maken wij duidelijk dat discriminatie ongewenst is. Dit pictogram hangt in iedere klas en op verschillende plekken in de gang.