Interschool
Welkom
Recente Tweets

Welkom op de website van Interschool.

Interschool staat voor een school die onderwijs verzorgt aan kinderen met allerlei nationaliteiten, "inter" staat dan voor internationaal. Interschool staat ook voor een school die fungeert als tussenstation voor de stap naar het volgen van onderwijs op een andere school in een ander land, "inter" staat dan voor tussen.

De toevoeging, basisschool voor anderstaligen, is gekozen, omdat dit weergeeft dat wij een basisschool zijn die onderwijs kan verzorgen aan kinderen die anderstalig zijn en het niet uitmaakt dat deze kinderen wonen in een asielcentrum of vanwege een gezinshereniging in Ter Apel zijn komen wonen.

Onze school

Interschool biedt...

Onderwijs dat uitdagend en ontdekkend is, waarbij het schoolteam binnen de mogelijkheden wil aansluiten bij de onderbroken ontwikkeling van het kind. Zowel binnen de leerinhouden als binnen de didactische werkwijzen, waarbij rekening wordt gehouden met grote verschillen. De leerstof biedt, naast de basisleerstof tevens mogelijkheden voor differentiatie.

Zelfstandig werken en zelfstandig leren vinden wij een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.

 

Interschool,   bouwen aan je toekomst... steen voor steen.