Op d'Esch
Klachtenregeling
Recente Tweets

Wanneer u een klacht heeft betreffende het onderwijs, dient u dit natuurlijk eerst te bespreken met de groepsleerkracht. Bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan, dan volgt een gesprek met de directeur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. De contactpersoon van de school (in dit geval de directeur) verwijst u door.

Het gemeentebestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Alle openbare scholen in de gemeente Vlagtwedde zijn via het bevoegd gezag aangesloten bij: stichting onderwijsgeschillen.

Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van een klacht heeft voorgedaan, neemt de LKC in beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken indien de klager:

-niet eerder bekend was met het klachtwaardig handelen;

-eerst geprobeerd heeft de klacht op een andere manier op te lossen;

-bv. door psychologische problemen de klacht niet eerder in kon dienen.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk  worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is ondergebracht bij GIMD (een bv. gericht op bedrijfsmaatschappelijk werk), in de persoon van mevr. Tulp.

Tel.nr. mevr. Tulp: 06-22300987 of via GIMD: 088-8008500
E-mail: y.tulp@gimd.nl
Postadres: Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
E-mail: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl
Mobiele website: http://mobiel.onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres:
Gebouw “Woudstede”
Zwarte woud 2
3524 SJ Utrecht

Een klachtenregeling is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien in het gemeentehuis in Sellingen. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Contactpersoon op school:     Han Kuipers, directie.