Op d'Esch
Schoolregels
Recente Tweets

Omgangregels

Op onze basisschool bestaan 2 basisregels:

1.        Doe normaal;
2.        Gedraag je naar anderen zoals je wilt dat anderen zich naar jou gedragen.

Afspraken over ‘op tijd op school / gedrag in school’

 • Leerlingen zijn op tijd op school. Bij de eerste bel om 08.25 en om 12.55 uur gaat iedereen rustig naar binnen.
 • In school lopen we in normaal tempo en praten we met liniaalstem.
 • Tassen en  jassen worden opgehangen of opgeborgen in de daarvoor bestemde rekken en kasten.
 • Als je de klas binnenkomt, gaat iedereen op de eigen plek zitten en pakt een stil lees boek.
 • Als leerlingen uit de klas gaan in de pauze of aan het einde van dag dan gebeurt dat ook zonder lawaai of gedoe.

Afspraken over gedrag op het schoolplein

-15 minuten voor schooltijd en in de pauze houdt de pleindienst toezicht op het schoolplein.

- Als de bel gaat, voor het begin van de schooltijd of einde van de pauze, ga je in de rij staan en wacht je tot de leerkracht aangeeft dat je naar binnen mag. De leerlingen van groep 1 en 2 staan bij de ingang bij de conciërge. De leerlingen van groep 5 t/m 8 staan bij de grote ingang;

- Op het plein lopen de leerlingen met de fietsen aan de hand;

- Op het plein spelen leerlingen met elkaar en tonen respect voor elkaars persoonlijke ruimte. Dat betekent geen trek- en duwspelletjes en geen verbaal schelden en pesten;

- Er mag gevoetbald worden in de panna kooi. Het fietsenhok is ongeschikt om in te spelen evenals de beplantingsstroken.

- Als er problemen ontstaan, meld je dit bij een leerkracht;

- Ontstaat er ruzie en kun je dit niet zelf oplossen, dan gelden de volgende regels:

            1. Zeg STOP en vertel de andere leerling dat ie moet ophouden;

            2. Houd het gedrag niet op dan gaat de leerling naar de leerkracht op het plein.

Afspraken over mobiele telefoons

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een mobiele telefoon. Op de basisschool hebben ze deze echter niet nodig. Omdat kinderen op deze leeftijd alle mogelijkheden van een mobieltje nog moeten uitproberen, ontstaat er ook vaak misbruik van dit apparaatje, zoals ongevraagd foto’s maken en sites op internet bezoeken die niet geschikt zijn voor kinderen. Omdat wij dit niet kunnen controleren, zijn mobiele telefoons bij ons op school verboden. Zowel in de school, op het schoolplein, maar ook tijdens sportevenementen, excursies en schoolreizen. Hebben de kinderen een telefoontje mee naar school, dan blijft deze in de tas of jaszak in de gang, op eigen risico. Ook zelf bellen naar huis is alleen toegestaan in noodsituaties en na toestemming van de leerkracht. Mocht er toch een mobiele telefoon opduiken  dan neemt de leerkracht deze in bewaring. De rechtmatige eigenaar kan zijn/haar mobieltje na schooltijd ophalen. Mocht hetzelfde een tweede maal gebeuren, blijft de mobiele telefoon in bewaring op school en worden de ouders uitgenodigd.

3.      Overblijfregels
Het overblijven wordt geregeld door Rzijn.

De regels die op school gelden zijn ook van toepassing op het overblijven.

 • We willen zoveel mogelijk samen eten.
 • Je zorgt dat je vóór het eten hebt geplast en je handen gewassen.
 • Alles wat je eet of drinkt, doe je op de plek waar je zit.
 • Ben je klaar met eten en drinken, dan ruim je de plek waar je hebt gezeten netjes op.
 • Na het eten wordt de vloer geveegd.
 • Wees netjes en zuinig op het speelgoed, zo hebben we er lang plezier van.
 • Ga niet van het schoolplein af zonder toestemming. Een voetbal mag pas gehaald worden als er aan een TSO medewerker toestemming is gevraagd.

4.      Sociale Media.
Internet, Facebook, Twitter, enz. maken deel uit van onze samenleving. Kinderen moeten leren hiermee om te gaan. Dit is vooral een taak van de ouders. Maar ook als school besteden we hier aandacht aan. Heel belangrijk hierbij is dat kinderen leren deze middelen op een juiste manier en vooral veilig te gebruiken. Als wij op school merken dat deze media gebruikt worden op een kwetsende, beschadigende manier door kinderen en/of ouders gaan we hierover in gesprek.

5.     Beveiligingscamera’s.
Buiten hangt een aantal beveiligingscamera’s. Dit is om vandalisme tegen te gaan. Als er vernielingen zijn gepleegd, gebruiken wij de opgeslagen beelden om de daders te achterhalen.