Op d'Esch
Welkom
Recente Tweets

Door middel van deze website willen wij u een beeld schetsen van onze school. De ouders die voor het eerst met onze school kennismaken, heten wij van harte welkom! We hopen dat zowel uw kind als ook u zich snel bij ons thuis zullen voelen.
Sinds het schooljaar 2015-2016 zit de school in de MFA "De Zuides". Dit onderkomen is een zogenaamde Multifunctionele Accomodatie. Het bevat naast OBS op d'Esch de Christelijke basisschool "Het Gebint", de peuterspeelzaal "Lutke Beudels", de buitenschoolse opvang en een "Steunstee" (welzijnswerk). De MFA bevat een inpandige sportzaal waar de leerlingen gym krijgen. Bij de MFA hoort een schoolplein waarop de leerlingen zich goed kunnen vermaken tijdens de pauzes.

Hoe wordt in dit gebouw het onderwijs verzorgd? Het opdoen van kennis staat centraal en is verweven in al onze activiteiten. We werken met combinatiegroepen, d.w.z. dat de kinderen uit groep 1 en 2 in één lokaal zitten en zo ook groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8.
Er wordt gebruik gemaakt van een ruime sortering ontwikkelings-, speel- en leermateriaal, goede methoden, audiovisuele hulpmiddelen, computers en digitale schoolborden. Het "leren" staat bovenaan, maar daarnaast besteden wij ook ruimschoots aandacht aan activiteiten waarbij niet het leren op de voorgrond staat, maar veel meer zaken als: ervaringen op doen met, en plezier beleven aan.
Voor groep 1 en 2 geldt dit alles in omgekeerde volgorde. Daar staat het ontdekken, het plezier beleven aan, en het opdoen van ervaringen voorop en komt het leren pas op de tweede plaats. De overgang van spelen naar leren krijgt bij ons veel aandacht.

 

 

Door dit alles heen verweven verliezen we ook onze opvoedkundige taak niet uit het oog. Door het hanteren van begrippen als: orde, rust en regelmaat proberen we een sfeer te scheppen waarin alle kinderen zich goed kunnen ontplooien. We streven ernaar om de individuele mogelijkheden van ieder kind te ontwikkelen. We trachten op één lijn te komen met de ouders wat betreft onderwijs en opvoeding d.m.v. gesprekken, huiswerk en diverse andere activiteiten.
Uitgangspunt bij bovenstaande is, dat de kinderen een plezierige schooltijd hebben.
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Met het kiezen van de basisschool gaat u, als uw kind vier jaar is bepalen op welke school het de komende acht jaar gaat doorbrengen. Dat is een lange periode om te overzien.
Wij zijn van mening dat ouders het recht hebben in alle vrijheid een goede school voor hun kind te kiezen. Ook vinden wij dat je als school eerlijk moet blijven naar ouders en kinderen. Alleen dan kunnen  ouders vertrouwen blijven houden in de school en de leerkrachten.
Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit, en dat maakt het kiezen steeds moeilijker.
Wij zijn van mening dat onze school enkele eigenschappen heeft, die onze school kenmerken als een zeer goede school.
Heeft u belangstelling voor onze school en wenst u een eerlijk antwoord op uw vragen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.