Plaggenborg
Externe Instanties
Recente Tweets

Externe contacten

De school maakt gebruik van ondersteuning van diverse instanties en personen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

U klikt vanzelf door naar de website van de instantie en/of persoon

 

Cedin ondersteunt onze school bij onderwijskundig beleid en helpt ons met pedagogisch didactische onderzoeken. Klik voor algemene informatie hier.

 

Compaen ondersteunt onze school bij het versterken van het leesonderwijs. Klik hier voor meer informatie.

 

Logopedie houdt meer in dan alleen maar spraakles. Bij logopedie gaat het om mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Aan onze school is verbonden: Christa Vos. Voor meer informatie klik hier.

Orthopedagoog

Aan onze school is dit schooljaar mevrouw Sietske Bosman van CEDIN verbonden Voor meer informatie klik hier.

 

Geestelijk vormend onderwijs; Juf Rina Oosting. Voor meer informatie klik hier.

 

GGD Verpleegkundige mevrouw Marcella Mos Voor meer informatie klik hier.

 

Centrum voor jeugd en gezin Groningen: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op diverse manieren te bereiken:      

telefoonnummer: 0599 – 32 01 21
      
email
info@cjgv.nl -      
website klik hier
       
via de inloopspreekuren op de locaties: kindercentrum MFA “’t Aambeeld” aan de Smederij 12 te Vlagtwedde.

 

Bibliotheek in gemeente Vlagtwedde Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor informatie van de Biebbus.

 

Heutink ICT De schoolnetwerken zijn door Heitink ICT ingericht en aangelegd en worden door hen beheerd. De schoolnetwerken zijn door Heutink ICT voorzien van actuele besturingssystemen. Daarnaast installeert, configureert en beheert Heutink ICT onderwijssoftware voor scholen en adviseert scholen bij de aanschaf en het gebruik er van. Klik hier voor meer informatie.

 

Vertrouwenspersoon onderwijs voor personeel: mevrouw Gineke Lucas, g.lucas@gimd.nl, telefoonnummer: 06-10719978

Meer informatie klik hier.

 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (voor ouders en kinderen) Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900– 1113111 (lokaal tarief) Bereikbaar tijdens kantooruren Klik hier voor meer informatie

  

                                                              

 

 

 Mevr. C. Vos

logopedie

 

christavos@gmail.com

 

    

Dorpsstraat 1

www.vlagtwedde.nl

 

Sellingen

 Bestuur openbaar onderwijs

Wethouder onderwijs

Dhr. Wietze Potze

 

(0599-320220

 

    

Sophialaan 20

Postbus 120

www.onderwijsinspectie.nl

8911 AE

8900 AC

Leeuwarden

Leeuwarden

(088  6696060)

 

                       

    

Lavendelheide 21

9202 PD

Drachten

schoolbegeleiding

www.cedin.nl

 

(088 0200 300)

 

    

Groningen

 

 (informatie op school)

Bezoekadres

Postadres

Waterloolaan 1

Postbus 1203

9701 BE

9701 BE

Groningen

Groningen

De Toegang (aanmelding en (algemene) vragen)

Werkdagen tussen 13:00 – 17:00 

 

(050 5239200)

Advies & meldpunt kindermishandeling

24 uur (5ct. Per minuut)

 

(0900 1231230)

Kindertelefoon

Dagelijks 14:00 – 20:00 uur (gratis)

 

(0800 0432)

Opvoedingsondersteuning/

deskundigheidsbevordering

Werkdagen 9:00-17:00 uur

 

(050 5239200)

 

Maandag-, dinsdag- en woensdagavond   19:00-21:30 uur

 

 

Jeugdbescherming

 

 

(050 5239200)

    

Postbus 707

http://www.thuiszorggroningen.nl  

9700  AS

Groningen

 

klantenservice@thuiszorg-  groningen.nl

Thuiszorg

  

JGZ

(0900 8615)   (lokaal tarief)

(050 5241783)

De JGZ houdt spreekuur voor de ouders. Dit   spreekuur is telefonisch, via email of via de leerkracht aan te vragen.   Mevr.   Tineke Hoekstra van de JGZ zit dan voor u klaar. Mevrouw Hoekstra is te   bereiken op telefoonnummer  0631631903, op maandag, woensdag en donderdag of   email; tineke.hoekstra@hvd.groningen.nl

 

 

 

 

 

 

    

      

    

 

 Multifunctioneel centrum het Aambeeld

 Smederij 14

 9541 AX

 Vlagtwedde

 Dinsdag en vrijdagochtend:

 10:00 – 12:00 uur

 info@cjgv.nl

 

 (0800 0200997)

 

 

 

 

    

 

 

 

 Beheer   ICT netwerk

 Jacob Bruggemalaan 118

 9641 EZ

Veendam

 

 www.picto.nl

 

(0598 612950)

 

Kinderopvang (0-4 jaar), BSO (4 – 13 jaar) en Peuterspeelzaal (2-4 jaar)

 

    

 Joke Bakker

 Coördinator   Peuterspeelzaalwerk  en kinderopvang

j.bakker@rzijn.nu

(0599 582417)

 Annemieke Ophof

 Pedagogisch medewerkster

(0599 580603)

 

 

 

 

 

 

 

Buurthuis

 

 Stichting Buurthuis

 Wollinghuizerweg 28

 9551 TH

 Jipsinghuizen

    

 

 

 (0599 326307)

 Mevr. G. Borgers – Meendering

 Wollinghuizerweg 22

 9551 TH   

 Jipsinghuizen

 beheerder

 

 

 (06 57317005)