Plaggenborg
Komende activiteiten
Recente Tweets

Voor de data van de beschreven activiteiten wordt verwezen naar de jaarplanning en / of maandbrief

Sint Nicolaas

Het Sint Nicolaasfeest wordt georganiseerd door team en ouderraad. Dit feest wordt samen met de peuterspeelzaal gevierd.

De cadeautjes voor de leerlingen worden door het team gekocht. De leerlingen van de bovenbouw kopen zelf cadeautjes door middel van loting. De ouderraad bekostigd alle cadeautjes.

Kerstfeest

In de week voor de Kerstvakantie wordt het Kerstfeest gevierd. Per jaar wordt bekeken welke feestelijkheden er worden gedaan. Denk hierbij aan: Kerstmarkt, Lichtjesfeest, Kerstdiner, etc.

De kosten voor het feest worden o.a. betaald uit de ouderbijdrage. Met de opbrengst van de eventueel te houden Kerstmarkt worden extra materialen voor het onderwijs aangeschaft.

De organisatie van dit feest berust bij de ouderraad en het personeel.

Toernooien

In de gemeente worden regelmatig toernooien gehouden. Per schooljaar wordt door het team bekeken aan welke toernooien schoolbreed wordt meegedaan. Ouders worden ook gevraagd te helpen om deel te nemen aan een toernooi. Initiatieven van ouders zijn uiteraard welkom, echter het is organisatorisch niet altijd mogelijk dat alle teamleden aanwezig zijn.

Verjaardag leerkrachten

Alle leerkrachten vieren hun verjaardag op dezelfde dag, de meester- en juffendag. Het feest staat in het kader van een gemeenschappelijk thema. De leerlingen van de groepen  mogen zelf een cadeautje aan de leerkracht geven. De leerlingen komen natuurlijk verkleed op school.

Bezoek theater

De leerlingen bezoeken elk jaar een voorstelling in het theater “Geert Teis” te Stadskanaal. De entreekosten worden betaald uit het cultureel schoolbudget.

Om de leerlingen naar het theater te vervoeren, wordt er een beroep gedaan op  de medewerking van ouders en hun auto.

Sportdag

De sportcommissie van OBS “Op d’ Esch”, CBS “Het Gebint” te Sellingen en OBS Plaggenborg te Jipsinghuizen organiseert een sportdag voor de leerlingen van de drie scholen. De sportactiviteiten vinden plaats op en om het sportterrein te Sellingen.

Om deze dag organisatorisch goed te kunnen laten verlopen, zullen we een beroep op de medewerking van ouders moeten doen.

Indien de sportdag door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan wordt de dag verplaatst naar de reservedag. Groep 1 t/m 4 houden een spelletjesochtend rondom de school.

Excursies

Als startactiviteit bij wereldoriëntatie en ter ondersteuning of als afsluiting van bepaalde lessen worden door de leerkrachten en soms leerlingen excursies georganiseerd. Om de hieraan verbonden kosten te dekken zal er een beroep op de cultuurgelden (Kunststation C) en de ouderbijdrage gedaan moeten worden. De hoogte van dit bedrag hangt af van de inhoud van de excursie en welke middelen al zijn ingezet. Indien vervoer nodig is, zal ook bij deze activiteiten een beroep worden gedaan op de medewerking van ouders.

Schoolreizen

Elk schooljaar gaan we op schoolreis. Groep 6,7 & 8 gaat  op meerdaagse schoolreis. De andere groepen gaan 1 dag per bus naar een nader te bepalen activiteit. De schoolreizen worden betaald door de OR via de ouderbijdrage. De leerlingen sparen jaarlijks een bedrag voor de meerdaagse schoolreis.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt ééns keer per schooljaar. 

Schoolzwemwedstrijden/activiteiten

In de voorlaatste schoolweek worden er door de sportcommissie activiteiten in en rond het zwembad “De Barkhoorn” te Sellingen georganiseerd.

De leerlingen van groep 3 en 4 doen allerlei behendigheidsspelletjes in en bij het ondiepe bad. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 nemen deel aan de zwemwedstrijden in het diepe bad.

De organisatie bestaat uit ouders, zwembad en (vak)leerkrachten. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het zwembad. Willen de (oudste) leerlingen in het zwembad blijven na schooltijd, dan wordt dit tijdig gemeld (d.m.v. telefoontje of briefje van ouder) bij de groepsleerkracht en de badmeester.

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn deze middag vrij.

Verkeersexamen

De leerlingen van de groepen 7 en 8 nemen ééns in de twee jaar deel aan de verkeersproef, georganiseerd door 3VO te Vlagtwedde. Ieder jaar wordt deelgenomen aan het landelijke theoretisch verkeesexamen.

In april vindt het schriftelijk gedeelte op school plaats, terwijl een maand later het praktische gedeelte in Sellingen wordt afgenomen.

De leerlingen ontvangen, indien de verkeersproef goed is afgelegd, een verkeersdiploma.

Laatste schoolweek

In de laatste schoolweek worden er diverse activiteiten gehouden. In de voorlaatste week zullen de ouders middels een programma in kennis worden gesteld.

Op maandagavond wordt er een grote schoonmaak in de school gehouden, hiervoor is wederom hulp van ouders nodig.

Dinsdag wordt door het team de jaarplanning en nieuwe groepsplannen voor het nieuwe schooljaar gemaakt, alle kinderen zijn deze dag vrij.

Op woensdag gaat de gehele school van 9:30 tot 13:00 uur naar het zwembad.

Op donderdag heeft elke groep zijn eigen activiteit. Donderdagavond organiseert de OR van 18:00 tot 21:00 uur een gezellig samenzijn. Na deze afsluiting en het afscheid van groep 8 hebben de kinderen vrij en begint de vakantie!