Plaggenborg
OR
Recente Tweets

Ouderraad (OR 
De OR is een vertegenwoordiging van de ouders van OBS Plaggenborg. De OR helpt bij het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast denkt de OR mee over de gang van zaken rond en op school. Dit zijn zaken die voor ouders van belang zijn zoals; verkeersveiligheid, overblijven en de betrokkenheid van ouders.

De OR int ook de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd op de zakelijke ouderavond. Het geld is bestemd voor de diverse activiteiten, waaronder de schoolreizen. Elk jaar houdt de OR samen met de MR en het team van de OBS Plaggenborg een “Zakelijke Ouderavond”. 

De OR houdt zich niet bezig met de gang van zaken op school of met de leerstof of vorderingen van de kinderen, voor deze zaken moet u bij het team van de school zijn.

1. Wat doet de OR?
De OR organiseert diversen activiteiten voor de school die niet direct met het onderwijs te maken hebben maar leuk en/of belangrijk zijn zoals; het Kerstdiner,  Sint Maarten, de oud papier actie, de feestelijke ouderavond, het helpen rondbrengen van de schoolkrant, het ophalen van advertentiegelden voor de schoolkrant en de zakelijke ouderavond.

2. Waarom is er de OR?
De OR is er om de werkzaamheden genoemd bij 1 te organiseren en daarmee werk uit handen van het schoolteam te nemen. Natuurlijk is het wel zo dat alles in goed overleg gaat met het team.

3. Hoe wordt je lid van de OR?
Een ouder wordt lid van de OR door zich bij de leden op te geven, waarna op de zakelijke ouderavond deze ouder wordt voorgedragen. De ouders van de leerlingen bepalen vervolgens, door middel van een verkiezing, of die persoon lid wordt.

4. Hoe vaak vergadert de OR? 
Er wordt ongeveer 6 keer per jaar met het team vergaderd, daarnaast wordt er ongeveer 4 keer per jaar als OR onderling vergaderd. 

5. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen binnen de OR?
De vergaderingen gaan meestal over hoe de OR het één en ander opzet en wie wat doet bij bijvoorbeeld het kerstdiner. Verder wordt er vergaderd over waar het geld dat we hebben ontvangen aan moet worden besteed. Tijdens de zakelijke ouderavond wordt hier verantwoording over afgelegd.

6. Wat betekent de OR voor de school?
De OR doet haar best om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Verder probeert de OR het team zoveel als mogelijk bij allerlei bijzondere dingen te helpen om het voor elkaar te krijgen. De bezigheden van de OR staan of vallen met de hulp van de vele ouders die ons bij allerlei activiteiten helpen.

Met de inzet van iedereen; ouders, team en MR, kan de OR veel betekenen voor de kinderen van de school.