Plaggenborg
Team
Recente Tweets

Team schooljaar 2017-2018:

Sander Zijlstra (directie)

Wegens interimdirecteursschap op de Clockeslach is dit het aanwezigheidsrooster van de Plaggenborg:

Maandagochtend
Dinsdagmiddag
Donderdagochtend
Vrijdagmiddag

Dit is het aanwezigheidsrooster van de Clockeslach:

Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Woensdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend

 

Diana van der Sluis (groepsleerkracht 4/5) (ma,di,do,vrij)
Janny Foekens (groepsleerkracht 1/2/3) (ma,di,wo,)
Rowan Jorna (groepsleerkracht 6/7/8) (ma,wo,do)
Annet Schmit (deeltijdleerkracht  1/2/3, 4/5) (ma of wo gr 4/5 en do, vrij gr 1/2/3)
Anneke Oldenburger (Intern Begeleider op de dinsdag)
Jeanet Witteveen (onderwijs assistente op di,wo,do en vrij)

 

 

Aan het dagelijks onderwijs wordt door 5 leerkrachten vorm gegeven. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs binnen de groepen. De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele organisatie en het beleid.

Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door 1 vakleerkracht. Op school is een conciërge voor (onderwijs)ondersteunende werkzaamheden. Daarnaast is er een MRT leerkracht en een logopediste werkzaam op school. 

Wijze van vervanging bij ziekte, atv. en scholing.

Op onze school komt het wel eens voor dat een leerkracht afwezig is, hetzij door ziekte, atv, scholing of door persoonlijke omstandigheden.

Bij ziekte en (bij)scholing kan de school een beroep doen op een vervanger. De afdeling onderwijs van de gemeente verzorgt regelmatig een actuele “invallerslijst” op de website. Op deze lijst staan de namen en adressen van leerkrachten vermeld, waar de school een beroep op kan doen. Aan het invalwerk op school worden hoge eisen gesteld. Hiervoor wordt het invalprotocol gebruikt. In dit document staan de taken en verantwoordelijkheden van de invaller en van de school beschreven.

Voor nascholing voor het hele team wordt af en toe een beroep gedaan op vervangers. De nascholing wordt meestal buiten schooltijd gevolgd. Wanneer er scholing of overleg in teamverband onder schooltijd plaatsvindt en de leerlingen daardoor geen les kunnen ontvangen, worden de ouders/verzorgers hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Indien er geen “invalleerkracht”  gevonden kan worden om te vervangen, dan heeft de school geen andere mogelijkheid dan de leerlingen naar huis te sturen.

De inzet van onderwijs- of klasse assistenten                                 

Aan onze school zijn geen onderwijs- of klasse-assistenten verbonden. Om daar een beroep op te kunnen doen zal de school meer leerlingen moeten hebben. Wel wordt er een beroep gedaan op stagiaires met MBO-niveau. Aan de school is een conciërge verbonden. Mevr. Riëtte Huizing neemt deze taak waar. Zij is op dinsdag aanwezig.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s 

De school geeft toekomstige leerkrachten graag de gelegenheid om het vak te leren. Toch stelt de school de volgende voorwaarden:

1.Het mag geen extra werkdruk voor de leerkrachten opleveren.
2.Het aantal stagiaires zal hooguit 1 persoon per stageperiode zijn.
3.De stagiaire zal een duidelijk werkplan moeten overleggen en zich daar ook aan houden.

Scholing van leerkrachten

Het schoolteam is zich er van bewust dat het onderwijs constant verandert. Om bij te blijven zullen de ontwikkelingen op de voet gevolgd moeten worden. Zo zullen de leerkrachten bij– en nascholingscursussen volgen om in school nog meer inhoud te geven aan begeleiding en zorgverbreding.

Deeltijdleerkrachten

Op onze school werkt een aantal leerkrachten in deeltijd. In elke groep staan structureel nooit meer dan drie leerkrachten.